ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารหอพัก สกสค. ครั้งที่ 3/2559

RIL5JMaehR_1471425820