ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

ประชุม