ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งคา จังหวัดนราธิวาส

tGB6hrNMpk_1469076309