ร่วมหารือปรับปรุงภูมิทัศน์ สกสค.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมหารือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อาทิ การจัดสร้างศูนย์อาหารและร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ และการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารหอพัก สกสค. เพื่อจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ ประมาณ 80 – 90 คันในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในเดือนเมษายน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ

รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว

นายภาณุวัฒน์ : กราฟิก1