การดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงนาม MOU ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลจากการลงนาม MOU ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อ 3 มีนาคม 2564 จึงเกิดผลการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม #สนง.สกสค.จ.สตูล 22 มีนาคม 2564#โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ good partnership

11

12

13

14