การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน

รายละเอียดประกาศฯ