การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จึงประชาสัมพันธ์ในการตระหนักถึงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน รวมทั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

 

แนวทาง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงมีดังนี้