การหาแนวทางพัฒนางานสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ.สกสค.จังหวัดสตูล นายวรัตน์ แสงเจริญ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล และนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ร่วมปรึกษาหารือการทำงานเพื่อพัฒนางานสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ให้ตรงใจตรงความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

1

2

3