กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอควนโดน อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยคณะทำงานเยี่ยมเยียนครูฯ คณะนิเทศและติดตามและคณะทำงานจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอควนโดน อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล #ดูแลและบริการเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง#

1

2

3

4

5

6