ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 5 ธันวาคม 2559 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 26 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 79 ตัว รวม 2,054 ตัว

ดาวน์โหลด