ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการส่วนลดโปรโมชั่นสินค้าและบริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ได้เข้าพบหารือกับคุณสายช่อ อังศุพานิช (พาณิชย์จังหวัดสตูล)เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการส่วนลดโปรโมชั่นสินค้าและบริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรศึกษา ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

S__6299773

S__6299763
1