ขับเคลื่อน โครงการ”สกสค.สตูลพบเพื่อนครู สร้างการรับรู้ร่วมกัน

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนโครงการ “สกสค.สตูลพบเพื่อนครู สร้างการรับรู้ร่วมกัน” ณ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และให้กำลังใจทีมงาน กศน.เพื่อประชาชน OOCC

1

2

3

4