จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ เดือน มกราคม 2564

21 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ถือฤกษ์วันพฤหัสบดีออกจดหมายข่าวเป็นฉบับปฐมฤกษ์เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวเพื่อนครูและ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ โดยจะเผยแพร่ทุกเดือนและตามโอกาสสำคัญ

1