ชี้แจงการทำงานตามภารกิจของ สกสค. ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล

23 มีนาคม 2564
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ชี้แจงการทำงานตามภารกิจของ สกสค. ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล ขอขอบคุณท่าน ผอ.ประหยัด สุขขี ที่ให้โอกาสในครั้งนี้ #สกสค.สตูล สร้างการรับรู้ร่วมกัน Smart Organization#

11

12

13

14