ชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาวลัดดาภา ประสมพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ และการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

1

2

3

4