ชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางสาวลัดดาภา ประสมพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ชี้แจงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ และการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1

2

3

4