ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.

14 กรกฎาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูล และนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.รายนางศิลาวรรณ มิตรเปรียณ ณ วัดมงคลมิ่งเมือง อ.เมืองสตูล จ.สตูล และดำเนินการค่าใช้จ่ายจัดการศพและเงินสงเคราะห์ต่อไป #ใส่ใจดูแลเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง#

5

6

7