ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล และพนักงานเจ้าหน้าที่ไปเคารพศพนายเฉลิมชัย พุ่มปราณ สมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดชนาธิปเฉลิม อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่ทายาทต่อไป

1

2

3