ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

17 กันยายน 2564 นายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ไปร่วมแสดงความเสียใจสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่ความตายราย นายวราห์ แสงเจริญ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 178133 และประสานเบิกจ่ายค่าจัดการศพ/สงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท ณ วัดดุลยาราม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล #ดูแลและบริการเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง#

1633000719955

1

2

3