ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจทายาทสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.รายนายสุรินทร์ พรหมเรือง ถึงแก่ความตาย ณ วัดอุไดพัฒนาวาส อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโดยได้ประสานการช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว

S__6242316
1
2
3
4