ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจทายาทสมาชิก ช.พ.ค.รายนายอรุณ เจียมตน ที่ถึงแก่ความตาย ณ วัดท่าเคียน อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยได้ประสานการช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป

S__6250502

1
2
3