ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนางเหวียน รอดเสวก ถึงแก่ความตาย ณ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลโดยได้ประสานเอกสารการช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป

S__6463542

1

2

3