ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปเคารพศพและให้กำลังใจทายาทสมาชิก ช.พ.ค.รายนายภิภพ วัฒนะ ที่ถึงแก่ความตาย ณ วัดมงคลมิ่งเมือง(ป่าช้าจีน)อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล โดยได้ประสานเอกสารประกอบการช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป

12

9

10

11