ดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค.

29 มีนาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูลพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือค่าจัดการศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ณ อำเภอละงู และสมาชิก ช.พ.ส. ณ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล# ใส่ใจบริการ service organization #

11

12