ตะกร้าหนังสือสู่สังคมการอ่าน โดย กศน.ตำบลคลองขุด

15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลคลองขุด (กศน.อำเภอเมืองสตูล) นำตะกร้าหนังสือสู่สังคมการอ่านมาให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3