ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน

26 – 27 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน เดินทางมาประชุมการจัดบูธนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3