ต้อนรับ…อำนวยความสะดวก

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (ระดับอำเภอเมืองสตูล) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล

ห้องประชุม3  ห้องประชุม2

ห้องประชุม4  ห้องประชุม5

ห้องประชุม6  ห้องประชุม7