ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพฯให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

18 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์การรับสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพฯให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

1

2

3