ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564

28 มิถุนายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล

S__4292833

S__4292822