ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ เจริญผล เป็นประธานในการประชุม

ประชุมศูนย์1
ประชุมศูนย์2
ประชุมศูนย์3