ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครุูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ เจริญผล เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2560

ศูนย์1   ศูนย์2

ศูนย์3   ศูนย์4

ศูนย์5   ศูนย์6

ศูนย์7   ศูนย์8