ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมบานบุรี ชั้น 1 อาคารสำนักงานโรงเรียนสตูลวิทยา

ประชุม กศจ
ประชุม กศจ1