ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สูงอายุจังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมครูไทยวัยเกษียณ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยนายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์ เป็นประธานการประชุม และนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4

5