ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

9 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล เพื่อหารือการบูรณาการ การจัดกิจกรรมดูแลครูไทยวัยเกษียณและการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสถานการณ์โควิด-19 และได้มอบพันธุ์พืชสมุนไพร(ขิง) ที่ได้รับมอบจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชายแดนปัตตานี ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

S__4416089

S__4416091

S__4416092_0

S__4416093