ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2563

28 ธันวาคม 2563 นายธนภร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2563 ทบทวนและหาแนวทางการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสตูล

1

2

3