ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

29 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการจัดโครงการจิตอาสาฯ และการวางแผนโครงการครูช่วยครู ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 และติดตามหนี้ค้างชำระ(ไตรมาส)เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

S__4817147_0

S__4817149

S__4817150

S__4817151

S__4817152