ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การขอความเห็นชอบจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ถึงแก่ความตาย และมอบเกียรติบัติให้แก่คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูลในปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีที่นายวิเชียร บุญเตี่ยว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูลและเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล และนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูลย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

S__6389997

2

1

3

4

5

6

7

8