ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2559

thumbnail_IMG_1292
thumbnail_IMG_1293
thumbnail_IMG_1294
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2559 ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล