ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนต่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ ต่อไป โดยมีนายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ผู้แทนผู้อำนวยการ สพม. เขต 16 เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

ประชุม  ประชุม2

ประชุม2  ประชุม5

ประชุม6  ประชุม7

ประชุม13  ประชุม14

ประชุม10  ประชุม8

ประชุม3  ประชุม4

ประชุม9  ประชุมขาด

ประชุม11  ประชุม15