ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3