ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12