ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4