ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครูจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4