ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครูจังหวัดสตูล

12 กรกฎาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย คณะทำงานลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียน คณะทำงานจิตอาสาและคณะนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล # ดูแลเพื่อนครู ดุจญาติพี่น้อง#

S__4497626

S__4497628

S__4497629

S__4497630