ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์  ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคใต้  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ข้อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงาน สกสค. จังหวัด ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม
ในการนี้  มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี1