ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่

17 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูลประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการขับเคลื่อนการให้บริการที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้หารือกับประธานกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล(นายนิวัฒน์ ยรรยงฤทธิ์)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ฯระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3