ประชุมรับนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ได้เข้าประชุมรับนโยบายในการบริหารงานสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไกรทอง ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ประชุม1
ประชุม