ประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานโครงการครูช่วยครูฯ จังหวัดสตูล

9 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3 เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป ในภาพรวม พบว่า ครูที่ป่วยฯมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ในระดับมากที่สุด และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงานทุกท่าน

1632998193354

1

2

4

3

6

78