ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

26 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เน้นย้ำเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID -19

1

2

3