ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล แนะนำตัวและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมฯ

1

2